Produkt Koncept

Ledende udbyder af kvalitetsskorstene

Vores mission er at designe og fremstille kvalitetsskorstene med focus på at udnytte den tilgængelige plads for skorstensanlægget bedst mulig og med focus på at minimere lydgenerne forårsaget af røggassen bedst muligt.

For at kunne dette betragter vi skorstensanlægget som et samlet system fra kedelflangsen og frem til og med skorstenen.

Ideen er at skræddersy udstødningsanlægget til kundernes individuelle behov, derfor har vi altid focus på den gode dialog og opgaveforståelse med alle relevante fagpersoner i de enkelte projeker.

Du køber ikke kun produkter hos SSM(Kecon A/S) du har også adgang til råd og vejledning vedr skorstenstekniske løsninger til de forskellige røggassers indhold og sammensætning .

Product concept

Internationale certifikater

Vort QC system sikre at alle SSM produkter lever op til de højeste kvalitets standarder. Vi er certificeret i henhold til DS/EN 3834-3, EN 1090-1 samt ISO 9001 /2015

SSM nyhedsbrev danmark

Hold dig orienteret med vort seneste newsletter!

Forrige udgaver

SSM - Referencer

Se vore globale referencer.

læs mere